Emekliye 720 TL zam olur mu? Olursa nasıl olur?

EMEKLİLER.ORG -  Bugün basında çıkan emekliye 720 TL zam haberinin öznesi memur emeklisi... Öncelikle onu belirtmekte fayda var. Peki, ül...

EMEKLİLER.ORG - Bugün basında çıkan emekliye 720 TL zam haberinin öznesi memur emeklisi... Öncelikle onu belirtmekte fayda var. Peki, ülkemiz şartlarında görülmemiş bir miktar olan 720 TL zam nasıl olur? 
Memur-Sen, hükümete toplu sözleşme için 3 teklif sunmuştu. İşte o tekliflerden en cazip olanı kabul görürse, en düşük emekli maaşı 2018’de 310, 2019’da 410 lira artacak.
En düşük memur emeklisi maaşında, 2 yılda yapılacak 4 zamla toplam 720 liralık artış gerçekleşecek.
Yani çok çok düşük bir ihtimal ve 2 yılda yapılacak 4 zam şartına bağlı.
Sanki hemen ilk maaşta alınabilecek bir zam gibi yansıtılan haberin iç yüzü bu şekilde..
Kamu İşveren Heyeti, konfederasyonların taleplerini inceleyecek ve 14 Ağustos'ta bir zam teklifi sunacak.
Memur-Sen ise hükümetin yeni bir teklif sunmayıp, taleplerinden birini kabul etmesini istiyor.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, tekliflerinin kümülatif olarak maaşlara yıllık en düşük yüzde 16.60, 2 yıllık yüzde 38.52 zam içerdiğini vurguluyor.
Şu anki durumda en düşük memur emeklisi maaşı bin 871 lira.
Eğer Memur-Sen'in teklifi kabul edilirse en düşük memur emeklisi maaşı ancak 2019'da 2 bin 591 liraya çıkacak.

21 Ağustos'a kadar tamamlanacak toplu sözleşmede Memur-Sen’in 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin teklifleri genel hatlarıyla şu şekilde;
1- Kümülatif olarak maaşlara en düşüğü yıllık %16.60 iki yıllık %38.52 oranında zam yapılmasını içeren üç alternatifli teklifle ve masada olacağız.
Teklif 1:
Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına
2018 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %6 Zam
2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 Zam
Teklif 2:
2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam
Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam
2019 yılı için: 1 Ocak 2019’den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam
Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam,
Teklif 3:
2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere Ek Ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve Birinci Altı Ayda %6, ikinci Altı Ayda %6 zam,
2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 zam,
Şeklinde üç teklifimiz var. Bu tekliflerin en düşük memur maaşına etkisi şu şekilde gerçekleşecek.

Zamların Yansıma Örnekleri

*En düşük memur maaşı (Hizmetli 13/1 bekâr) 2.405 TL
1. Teklif:
2018 Birinci Altı Ay: 2.646 TL, ikinci Altı Ay: 2.804 TL – Topl %16,60 zam
2019 Birinci Altı Ay: 3.085 TL, ikinci Altı Ay: 3.331 TL – Topl % 18,80 zam
2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%38,52
2. Teklif:
2018 Birinci Altı Ay: 2.654 TL, ikinci Altı Ay: 2.839 TL – Topl % 18,06 zam
2019 Birinci Altı Ay: 3.118 TL, ikinci Altı Ay: 3.337 TL – Topl % 17,51 zam
2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%38,74
3. Teklif:
2018 Birinci Altı Ay: 2.704 TL, ikinci Altı Ay: 2.886 TL – Topl % 19,18 zam
2019 Birinci Altı Ay: 3.153 TL, ikinci Altı Ay: 3.405 TL – Topl % 18,80 zam
2 YILLIK KÜMÜLATİF ZAM :%41,59
Bu çerçevede; kamu görevlilerinin maaşlarına, ORANSAL ZAM (+Taban aylık ya da ek ödeme Zammı)+REFAH PAYI+ENFLASYON FARKI formülüyle zam yapılması teklifini masaya taşıyoruz. (Yukarıda yer verilen artış oranları sadece katsayılara ilişkin yüzdelik zam ile ek ödeme puanı ya da taban aylık tutarı kapsamındaki artışlar çerçevesinde belirlenmiş olup toplu sözleşmeye yönelik diğer tekliflerle birlikte bu oranlar daha da yükselecektir.)
2- Enflasyon farkının 6 aylık dönem sonunda değil gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılmasını istiyoruz.
3- Kamu görevlilerine büyüme oranının %50’si oranında refah payı verilsin teklifini masaya taşıyoruz. Kamu görevlilerinin maaşlarına, 01.01.2018’den itibaren 2017 yılda gerçekleşen büyümenin yarısı, 01.01.2019’dan itibaren 2018 yılında gerçekleşen büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılmasını isteyeceğiz.
4- Gelir vergisi oranındaki artışa dayalı maaş kaybının telafisini istiyoruz. Kamu görevlilerinin %15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarlarının kamu işvereni tarafından tazmin edilmesini sağlayacak formülle, vergi mağduriyetine son verecek kazanım üretmeyi hedefliyoruz.
5- Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 katı artırılmasını istiyoruz. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat artırılarak 20’den 100’e çıkarılmasını masaya taşıyacağız. Halen 2.05 TL olan bir yıllık kıdem aylığının 10,27 TL ye çıkması yanında kıdem aylığındaki 25 yıl sınırlamasının kaldırılmasını teklif ediyoruz.
6- Yan ödeme katsayısının ve gösterge rakamlarının %50 artırımlı uygulanmasını istiyoruz. Mevcuttaki yan ödeme katsayısı ile yan ödeme gösterge rakamlarının % 50 artırımlı ödenmesini teklif ediyoruz. Bu teklifle, bütün kamu görevlilerinin mevcuttaki yan ödeme tutarları (oransal zamlar hariç olmak üzere) %50 oranında artmış olacak. Örneğin öğretmen için mevcutta 24,42 TL olan yan ödeme tutarının Ocak 2018 itibarıyla 36,64 TL’ye yükselecek.
7- Toplu Sözleşme ikramiyesinin 77 TL’den 102 TL’ye yükseltilmesini ve yetkili sendikaların üyelerine bir kat artırımlı (204 TL) ödenmesini teklif ediyoruz.
8- Eş yardımının 219 TL’den için 410 TL’ye, çocuk yardımının 102 TL’ye yükseltilmesini teklifini masaya taşıyoruz.
9- Kamu görevlilerine ilave doğum yardımı ödeneği verilmeli diyoruz. Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın ek 4 üncü maddesi kapsamında ödenecek tutara ilave olarak 10.000 gösterge rakamı üzerinden 1.027-tl doğum yardımı ödeneği ödensin istiyoruz.
10- Ölüm yardımı ödeneğinde artış istiyoruz. Kamu görevlilerinin yararlandığı 1.951 TL ölüm yardımının 3.902 TL’ye, eş ve çocuklarının ölümü halinde ödenen 975 TL ölüm yardımının 1.951 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz.
11- Kreş yardımı ödeneğinin hayata geçirilmesini ve 426 TL olarak ödemesini istiyoruz. Kamu görevlilerine 0-6 yaş arasındaki çocukları için 426 TL kreş yardımı ödenmesini, kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve gündüz bakımevi açılmasının özendirilmesini masaya taşıyacağız.
12- Kamu görevlilerine 4.878 TL tutarında evlenme yardımı ödeneği verilmesi teklif ediyoruz.
13- Servis hizmetinin bütün merkez teşkilatlarında sunulmasını ve sunulamadığı hallerde ücretsiz toplu taşıma kartı ya da ulaşım ücreti ödenmesini istiyoruz.
14- Kamu yemekhanelerinde ve kamuya yemek hizmeti alımlarında “helal gıda sertifikası” şartı uygulansın, kamu görevlilerinin yemek ücretlerinde artış yapılmasın istiyoruz.
15- Kamu görevlilerine; 2018 yılı için 200 TL, 2019 yılı için 300 TL nakdi giyecek yardımı yapılsın. Giyecek yardımından istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerinin yararlanmasını istiyoruz.
16- Kamu görevlilerine ramazan ve kurban bayramlarında dini bayram ikramiyesi olarak 1.915 TL ödensin teklifini masaya taşıyoruz.
17- Sosyal yardımların aylıksız izin döneminde de ödenmesini teklif ediyoruz. Aylıksız izne ayrılan kamu görevlilerine sosyal yardımların ödenmesine devam edilmesi teklifini masaya taşıyoruz.
18- Kılık-kıyafete ilişkin sınırlamaların sona erdirilmesini istiyoruz.
19- fazla çalışma ücretlerindeki mevcut tutarların %100 artırılmasını istiyoruz.
20- Bütün kamu görevlilerinin ek ödemelerinin 5 puan( 50 TL), bazı kamu görevlilerinin ek ödemelerinin ilave 5-12 puan (50TL-120TL ) artırılmasını teklif ediyoruz.
21- Kamu görevlilerinin emekli maaşlarında en düşük 475 TL ve emekli ikramiyelerinde en düşük 19.000 TL artış yapılmasını sağlayacak şekilde özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarının artırılmasını istiyoruz.
22- Kamu görevlilerinin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derecelere yükselmesine engel olan yasal ve idari düzenlemelerdeki sınırlamaların kaldırılmasını istiyoruz.
23- Harcırah kanunu kapsamında ödenen gündelik ve arazi tazminatı tutarlarının yükseltilmesini istiyoruz.


Arazi Üzerinde Çalışanlara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamında ödenen tazminat (6245 S.K 50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel)
24- Sözleşmeli ve geçici personel statüsündeki kamu görevlilerinin memur kadrosuna geçirilmesi ve kadrolu istihdam edilme noktasındaki ısrarımızı teklif olarak masaya taşıyoruz.

25- Kamu görevlilerine görev süreleri boyunca bir defa kullanılmak üzere “hac izni” verilmesini istiyoruz.

YORUMLAR

Popüler Yayınlar

Ad

3. Havalimanı,1,3600 ek gösterge,3,4c,1,56 yaş,1,65 yaş aylığı,6,ABD,1,açlık,6,afgan,1,afganlar,1,AGİ,1,aile yardımı,8,akaryakıt,1,Akşener,1,Ali Mahir Başarır,1,Ali Tezel,1,almanya,5,altın,3,Altınmatik,1,anayasa mahkemesi,5,anne,12,arjantin,1,asgari geçim indirimi,2,asgari ücret,46,asker,4,asker yardımı,1,askerlik,6,ATM,1,avans,1,avans maaş,7,aylık,1,Bağ-Kur,88,bağkur,4,banka,7,banka promosyon,9,bayram,4,bayram ikramiyesi,2,benzin,3,berat albayrak,2,BES,5,Bireysel emeklilik,3,bitcoin,1,borçlanma,1,büyükanne maaşı,1,cenaze,2,cenaze yardımı,2,corona,1,cumhurbaşkanlığı,2,cumhuriyet altını,1,çalışan,3,çalışan kadın,18,çay,1,çekiliş,1,çeyiz hesabı,5,çeyrek altın,2,çift maaş,1,çiftçi,2,çocuk yardımı,1,danıştay,1,dava,1,dedikodu,1,deprem,1,destek,1,devlet yardımı,1,Diğer,2,dizel,1,doğalgaz,2,doğum,3,dolar,2,domates,1,dul,4,dul eş,1,Dünya Emekliler Günü,1,e-devlet,2,ek ödeme,9,ekonoki,1,Ekonomi,613,eksik prim,3,elektrik,4,Emekli,603,emekli ikramiyesi,39,emekli maaşı,41,Emekli Sandığı,21,emekliler,1,Emekliler Günü,3,Emeklilik,170,Emeklilikte yaşa takılanlar,26,emlak,1,emzirme,1,enflasyon,17,engelli,6,engelli memur EKPSS,1,erken emeklilik,23,esnaf,3,ev kadını,5,evde bakım,1,EYT,31,faizsiz,2,fakir,1,fatura,2,fazla mesai,1,geçim sıkıntısı,1,genel sağlık sigortası,2,gıda,1,GSS,3,Gündem,36,gürsel tekin,1,haber,3,haciz,2,halkbank,1,hasta,2,hasta bakıcı,1,hastane,1,İETT,1,ihbar tazminatı,2,ikinci maaş,1,ikramiye,31,indirim,2,ing,1,intibak,23,intibak zammı,5,iski,1,istanbul,1,istifa,1,isveç,1,işçi,14,işsiz,13,işsizlik,8,işsizlik maaşı,12,izin,3,kademeli emeklilik,1,kamu,2,katkı payı,1,kesinti,1,kıdem,5,kıdem tazminatı,20,kırmızı et,1,kıssadan hisse,1,kira,1,kiracı,1,KOBİ,1,kolay emeklilik,1,konut,5,konut hesabı,3,köprü,1,kötü niyet tazminatı,1,kpss,1,kredi,10,kredi borcu,3,kredi kartı,9,kreş,1,kriz,1,kurban bayramı,2,lojman,1,maaş,31,maaş dökümü,1,malulen emeklilik,6,market,1,meclis,1,memur,201,memur emeklisi,8,memur maaş,2,memur zammı,7,merkez bankası,4,milyoner,2,muayene,1,muhtaçlık,5,müjde,1,nakit,1,ne zaman emekli olurum,1,nüfus,1,ocak,2,ofis,1,otomobil,2,otomotiv,1,otoyol,1,ödeme,2,ödenek,1,öğretmen,10,ölüm aylığı,4,ölüm yardımı,1,pazar,1,personel,1,pide,1,polis,2,prim,2,prim borcu,9,prim iadesi,3,promosyon,23,ptt,1,ramazan,1,rapor,2,recep tayyip erdoğan,2,rüzgar santrali,1,sağlık katılım payı,2,sağlık primi,2,sağlık sigortası,4,Schengen,1,seçim,1,seyyanen zam,9,SGK,166,sigorta,5,sigorta primi,4,sigortasız,1,simit,1,Soru-Cevap,34,sosyal güvenlik kurumu,22,Sosyal Yardımlaşma Vakfı,1,SSK,58,subay,1,suriyeli,3,şoför,1,taksi,1,tasarruf,1,taşeron işçi,7,tatil,1,tazminat,9,tazminat farkı,1,tbmm,1,tedavi,1,teknoloji,1,telefon,1,THY,1,TMSF,1,TOKİ,6,torba yasa,3,TÜİK,1,türkiye,3,Türkiye İstatistik Kurumu,1,ucuz et,1,umman,1,üvey çocuk,1,vakıfbank,1,vefat,1,vergi,5,vergi borcu,2,vize,1,whatsapp,1,yapılandırma,2,yargıtay,2,yarım mesai,1,Yasadışı bahis,1,yaşlı,4,yaşlı bakımı,3,yaşlılık,4,yaşlılık maaşı,8,yaşlılık toptan ödemesi,1,YEKA,1,yeşil kart,1,yetim,4,yoksul,1,yoksulluk,5,yoksulluk sınırı,8,yolluk,1,YSK,1,yurtdışı,2,zam,93,zengin,1,
ltr
item
EMEKLİLER.ORG: Emekliye 720 TL zam olur mu? Olursa nasıl olur?
Emekliye 720 TL zam olur mu? Olursa nasıl olur?
https://4.bp.blogspot.com/-MIPthZUWE2E/WZr5h9aLEgI/AAAAAAAAABk/rKfY2Rop180u92BXdvzV4J75qXGqgyHgACLcBGAs/s320/memur_sen-1024x683.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-MIPthZUWE2E/WZr5h9aLEgI/AAAAAAAAABk/rKfY2Rop180u92BXdvzV4J75qXGqgyHgACLcBGAs/s72-c/memur_sen-1024x683.jpg
EMEKLİLER.ORG
https://www.emekliler.org/2017/08/emekliye-720-tl-zam-olur-mu-olursa-nasl.html
https://www.emekliler.org/
https://www.emekliler.org/
https://www.emekliler.org/2017/08/emekliye-720-tl-zam-olur-mu-olursa-nasl.html
true
5540273486067698262
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Herhangi bir gönderi bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamını oku Cevapla Cevabı iptal et Sil By Anasayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini gör SİZİN İÇİN TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAMA TÜM GÖNDERİLER İsteğinizle eşleşen herhangi bir gönderi bulunamadı Anasayfaya dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pz Pzt Sa Ça Pe Cu Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şbt Mrt Nsn Mayıs Hzn Tem Ağt Eyl Ekm Ksm Ara Şu anda 1 dakika önce $$1$$ dakika önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ days ago $$1$$ gün önce 5 haftadan daha uzun bir süre önce Takipçiler Takip BU PREMIUM İÇERİK KİLİTLİ ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panonuza kopyalandı Kodlar / metinler kopyalanamıyor, lütfen kopyalamak için [CTRL]+[C] (veya Mac ile CMD+C) tuşlarına basın İçerik tablosu