Emeklilere yapılan ilave 100 TL ödemesi arttı mı?

Emekli aylıkları dışında kimlere ayrıca 100 TL. ödenmektedir? Bu ödeme artar mı yoksa sabit midir? Yazımızda bu konuyu değerlendirmekteyiz...

Emekli aylıkları dışında kimlere ayrıca 100 TL. ödenmektedir? Bu ödeme artar mı yoksa sabit midir? Yazımızda bu konuyu değerlendirmekteyiz.

2006 yılında getirilmiş olan bu düzenleme 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 81 hükmünde bulunur. Bu hükmün kurallarına göre:

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfında görev yaparken emekli olanlara,

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yaparken emekli olanlara (Çarşı ve mahalle bekçileri dahil),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yaparken emekli olanlara (sadece subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar),

926 sayılı TSK. Personel Kanunu Geçici Madde 32 hükmü uyarınca araştırmacı ünvanlı kadrolara atananlara,

Emekli aylığı dışında ayrıca 100 TL. ilave edilmek suretiyle emekli aylıkları/adi malullük aylığı yükseltilmektedir.

Bu ödeme sabit olup, maaş katsaysı vb. durumlardan etkilenmemektedir.

100 TL. ödeme hakkı hangi halde sona erer?

Emekli veya adi malullük aylığı bağlandıktan sonra;
•- Sosyal Güvenlik Destek primi ödemek suretiyle çalışanlara,
•- Emekli iken işçi, esnaf veya memur olarak çalışmaya başlayanlara,
•- Emekli aylıkları ile birlikte makam tazminatı ödemesinden yararlananlara,

Ödenmemektedir.

Şayet bu şekilde çalışmaya başlayan olduğunda da SGK.ya 1 ay içerisinde bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yani 100 TL. nin ödenmesi emekli aylığı alanın veya adi malullük aylığı alanın tekrardan çalışmaya başlamaması gerekir.

Vefat etme durumunda, hak sahipleri de yine çalışmamak kaydıyla aylık oranlarına göre bu ödemeden yararlanmaktadırlar.

Ancak, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ek 77 maddesinde vazife malullüğüne dair hükümler bulunmaktadır. Dolayısıyla ek madde 81 hükmü de ek 77 maddesi kapsamına girenleri kapsamına almadığından, 100 TL. ek ödemeden vazife malulü aylığı alanlar yararlanamıyor.

Sonuç ve değerlendirme

100 TL. ödeme 2006 yılında belirlenmiş bir tutardır. 12 yıla yakın zamandır bu tutar değişmemiştir. Bu tutarın yükseltilmesi gerektiğini veya tutar şeklinde olmayıp bir gösterge belirlenip memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutarın da artması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, madde belirli hizmet sınıflarını bünyesine almış görünüyor. Bu şekildeki düzenlemenin bir anlamda görev aylıklarının emeklilik statüsüne gelindiğinde azalması gerekçe gösterilebilir. Ancak, bu şekilde hizmet sınıfının ayrıştırılması ve bu şekilde bir maddenin mevcudiyeti emeklilikte eşitlik ve hakkaniyetlik açısından uygun değildir. Ancak, bugüne kadar yürürlükte kaldığı ve ileriye yönelik kalacağına düşünüldüğünde kapsamının genişletilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Malum günümüzde memurlardan emekli olup da veya bunlardan dolayı hak sahipliği aylığı alanlardan Sosyal Güvenlik Kurumunca alt sınır olarak ödenen tutarları (Memurlara 2017 ikinci yarı yıl için ödenen en düşük emekli/adi malullük aylığı tutarı 1.872 TL. dir. ) alanlar bulunmaktadır. Öncelik olarak bunların ve daha sonra emekliliklerinde makam tazminatı almayan diğer memur emeklilerinin de -dolayısıyla vefat etmiş olanların hak sahipleri de bu kapsama girecek - bu madde kapsamına dahil edilmesinin gerektiğini değerlendirmekteyiz.

5434 sayılı Kanun Ek Madde 81

Ek Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 md.) Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malüllük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılır.

Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

(Değişik üçüncü fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.

Bu ödemeler T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenmesini izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/1 md.) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

YORUMLAR

Popüler Yayınlar

Ad

3. Havalimanı,1,3600 ek gösterge,3,4c,1,56 yaş,1,65 yaş aylığı,6,ABD,1,açlık,6,afgan,1,afganlar,1,AGİ,1,aile yardımı,8,akaryakıt,1,Akşener,1,Ali Mahir Başarır,1,Ali Tezel,1,almanya,5,altın,3,Altınmatik,1,anayasa mahkemesi,5,anne,12,arjantin,1,asgari geçim indirimi,2,asgari ücret,46,asker,4,asker yardımı,1,askerlik,6,ATM,1,avans,1,avans maaş,7,aylık,1,Bağ-Kur,88,bağkur,4,banka,7,banka promosyon,9,bayram,4,bayram ikramiyesi,2,benzin,3,berat albayrak,2,BES,5,Bireysel emeklilik,3,bitcoin,1,borçlanma,1,büyükanne maaşı,1,cenaze,2,cenaze yardımı,2,corona,1,cumhurbaşkanlığı,2,cumhuriyet altını,1,çalışan,3,çalışan kadın,18,çay,1,çekiliş,1,çeyiz hesabı,5,çeyrek altın,2,çift maaş,1,çiftçi,2,çocuk yardımı,1,danıştay,1,dava,1,dedikodu,1,deprem,1,destek,1,devlet yardımı,1,Diğer,2,dizel,1,doğalgaz,2,doğum,3,dolar,2,domates,1,dul,4,dul eş,1,Dünya Emekliler Günü,1,e-devlet,2,ek ödeme,9,ekonoki,1,Ekonomi,613,eksik prim,3,elektrik,4,Emekli,603,emekli ikramiyesi,39,emekli maaşı,41,Emekli Sandığı,21,emekliler,1,Emekliler Günü,3,Emeklilik,170,Emeklilikte yaşa takılanlar,26,emlak,1,emzirme,1,enflasyon,17,engelli,6,engelli memur EKPSS,1,erken emeklilik,23,esnaf,3,ev kadını,5,evde bakım,1,EYT,31,faizsiz,2,fakir,1,fatura,2,fazla mesai,1,geçim sıkıntısı,1,genel sağlık sigortası,2,gıda,1,GSS,3,Gündem,36,gürsel tekin,1,haber,3,haciz,2,halkbank,1,hasta,2,hasta bakıcı,1,hastane,1,İETT,1,ihbar tazminatı,2,ikinci maaş,1,ikramiye,31,indirim,2,ing,1,intibak,23,intibak zammı,5,iski,1,istanbul,1,istifa,1,isveç,1,işçi,14,işsiz,13,işsizlik,8,işsizlik maaşı,12,izin,3,kademeli emeklilik,1,kamu,2,katkı payı,1,kesinti,1,kıdem,5,kıdem tazminatı,20,kırmızı et,1,kıssadan hisse,1,kira,1,kiracı,1,KOBİ,1,kolay emeklilik,1,konut,5,konut hesabı,3,köprü,1,kötü niyet tazminatı,1,kpss,1,kredi,10,kredi borcu,3,kredi kartı,9,kreş,1,kriz,1,kurban bayramı,2,lojman,1,maaş,31,maaş dökümü,1,malulen emeklilik,6,market,1,meclis,1,memur,201,memur emeklisi,8,memur maaş,2,memur zammı,7,merkez bankası,4,milyoner,2,muayene,1,muhtaçlık,5,müjde,1,nakit,1,ne zaman emekli olurum,1,nüfus,1,ocak,2,ofis,1,otomobil,2,otomotiv,1,otoyol,1,ödeme,2,ödenek,1,öğretmen,10,ölüm aylığı,4,ölüm yardımı,1,pazar,1,personel,1,pide,1,polis,2,prim,2,prim borcu,9,prim iadesi,3,promosyon,23,ptt,1,ramazan,1,rapor,2,recep tayyip erdoğan,2,rüzgar santrali,1,sağlık katılım payı,2,sağlık primi,2,sağlık sigortası,4,Schengen,1,seçim,1,seyyanen zam,9,SGK,166,sigorta,5,sigorta primi,4,sigortasız,1,simit,1,Soru-Cevap,34,sosyal güvenlik kurumu,22,Sosyal Yardımlaşma Vakfı,1,SSK,58,subay,1,suriyeli,3,şoför,1,taksi,1,tasarruf,1,taşeron işçi,7,tatil,1,tazminat,9,tazminat farkı,1,tbmm,1,tedavi,1,teknoloji,1,telefon,1,THY,1,TMSF,1,TOKİ,6,torba yasa,3,TÜİK,1,türkiye,3,Türkiye İstatistik Kurumu,1,ucuz et,1,umman,1,üvey çocuk,1,vakıfbank,1,vefat,1,vergi,5,vergi borcu,2,vize,1,whatsapp,1,yapılandırma,2,yargıtay,2,yarım mesai,1,Yasadışı bahis,1,yaşlı,4,yaşlı bakımı,3,yaşlılık,4,yaşlılık maaşı,8,yaşlılık toptan ödemesi,1,YEKA,1,yeşil kart,1,yetim,4,yoksul,1,yoksulluk,5,yoksulluk sınırı,8,yolluk,1,YSK,1,yurtdışı,2,zam,93,zengin,1,
ltr
item
EMEKLİLER.ORG: Emeklilere yapılan ilave 100 TL ödemesi arttı mı?
Emeklilere yapılan ilave 100 TL ödemesi arttı mı?
https://2.bp.blogspot.com/-FGLyl25WNa4/We3dKcIQYaI/AAAAAAAAANI/-tCCQVbnZd4VXWORB0RqPYJ1yD2ImwQAgCPcBGAYYCw/s320/emekli18.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-FGLyl25WNa4/We3dKcIQYaI/AAAAAAAAANI/-tCCQVbnZd4VXWORB0RqPYJ1yD2ImwQAgCPcBGAYYCw/s72-c/emekli18.jpg
EMEKLİLER.ORG
https://www.emekliler.org/2018/02/emeklilere-yaplan-ilave-100-tl-odemesi.html
https://www.emekliler.org/
https://www.emekliler.org/
https://www.emekliler.org/2018/02/emeklilere-yaplan-ilave-100-tl-odemesi.html
true
5540273486067698262
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Herhangi bir gönderi bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamını oku Cevapla İptal et Sil Editör Anasayfa SAYFALAR HABERLER Hepsini Gör SİZİN İÇİN ÖNERİLEN ETİKET ARŞİV ARAMA TÜM GÖNDERİLER İsteğinizle eşleşen herhangi bir gönderi bulunamadı GERİ DÖN Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Ptsi Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ock Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Ekm Kas Ara Şu anda 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan fazla bir süre önce Takipçiler Takip et THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy